top of page
Vyhledat

Video reklama na sociálních sítích

Aktualizováno: 24. 8. 2023

Marketing a reklama jsou jedním ze základních pilířů každého podnikání. Taky jste vždycky chtěli aby měla Vaše firma profesionální reklamní spot, který Vás ukáže v tom nejlepším světle a odliší od konkurence? Díky sociálním médiím je video reklama na dosah každému podnikateli. Na rozdíl od ppc kampaní a jiných kouzel, které online marketing nabízí, zde můžete svůj produkt prezentovat opravdu kreativním způsobem a ukázat tak, proč je zrovna Vaše firma tou nejlepší v oboru. V tomto článku se společně podíváme, kde můžeme video reklamu v rámci sociálních sítí umístit.


Youtube

Na YouTube existuje 6 typů video reklamy.

Přeskočitelná in-stream reklama

 • délka reklamy: neomezená

 • umístění: před, během nebo po konci videa

Pro a proti: Jasnou nevýhodou je, že divák může reklamu přeskočit již po 5 sekundách. Pozitivem je, že reklama je délkově neomezená. Pokud diváka vaše video zaujme, můžete tedy předat rozumným tempem dostatek informací. Další výhodou je „ekonomičnost“ tohoto použití, platíte totiž pouze pokud divák na vaši reklamu klikne nebo ji sleduje alespoň 30 sekund.

Nepřeskočitelná in-stream reklama

 • délka reklamy: max. 20 s

 • umístění: před, během nebo po konci videa

Pro a proti: Nepřeskočitelnost reklamy je samozřejmě výhodou, potřebujete-li více času na představení vašeho produktu nebo služby. Reklama je však délkově omezená na 20 sekund. Další nevýhodou je méně hospodárné nakládání s rozpočtem. Platíte totiž vždy když se reklama zobrazí. Ceny za zobrazení jsou však jiné než ceny za prokliknutí nebo zhlédnutí. Na některých trzích bývá nepřeskočitelná reklama dokonce levnější než ta přeskočitelná. O výpočtu cen se dočtete níže.

Mikrospoty

 • délka reklamy: 6 s

 • umístění: před, během nebo po konci videa

Pro a proti: Mikrospot je o sekundu delší než limit pro přeskočení přeskočitelné reklamy. Pokud se tedy vaše sdělení vleze do 6 s je toto formát pro vás. Obvykle se mikrospoty používají v kombinaci s delšími např. nepřeskočitelnými reklamami případně čistě na zvýšení povědomí o vaší značce. Z toho důvodu je mají v oblibě hlavně větší společnosti pracující s dlouhodobými kampaněmi, pro které má smysl občas pouze ukázat logo nebo jeden produkt, jelikož divák nejspíš dobře ví kdo inzerent je a co je jeho produkt.


In-feed video

 • délka reklamy: neomezená

 • umístění: vaše video bude umístěno nahoru k výsledkům vyhledávání nebo na vrchol seznamu doporučených videí

Pro a proti: Tyto reklamy vám pomáhají získat nové zákazníky ve fázi vyhledávání. Příklad. Inzerujete služby pneuservisu. Potenciální zákazník tedy může hledat video návod jak vybrat správné pneumatiky na auto. Ve výsledcích se mu jako první ukáže vaše video propagující váš pneuservis. Taková reklama dokáže diváka lehce oslovit, jelikož je pro něj relevantní.


Out-stream reklama

 • délka reklamy: neomezená

 • umístění: mimo YouTube, na partnerských webech na Googlu a v mobilních aplikacích

Pro a proti: Výhodou je této reklamy je širší dosah jelikož se neukazuje pouze na sociálních médiích. Může být dobrým doplňkem, má-li pro váš produkt obzvláště smysl inzerovat v mobilních aplikacích. Nevýhodou je snad jen to, že je tento typ reklamy vhodný jen pro některé inzerenty a nemusí být vhodný jako hlavní forma kampaně. Spíše jako doplněk.


Masthead

 • délka reklamy: neomezená

 • umístění: na hlavní stránce YouTube

Pro a proti: Výhodou je této reklamy je opět velmi široký dosah, ovšem reklama není přes celou obrazovku a tak ji divák dost možná sotva zaregistruje. Tento formát je ideální pro rozšíření povědomí o Vaší značce. Masthead je formát reklamy využívaný hlavně velkými značkami.


Cena reklamy na YouTube

U každé marketingové strategie záleží také na ceně. Přesněji, za co vlastně budete u reklamy platit. U Youtube stejně jako na Googlu (Youtube i Google využívají stejný systém) platíte formou aukcí. Tomu jak aukce fungují se zde nebudeme věnovat příliš podrobně. Důležitá informace je, že platíte různě vysoké částky, podle výše vaší nabídky v porovnání s konkurencí (kolik peněz jste ochotni utratit např. za proklik nebo zobrazení) a podle několika dalších faktorů. Výše vašich výdajů však bude odrážet to jak dobře Vaše reklama funguje. Ve většině případů platíte buďto za zobrazení (CPM) nebo za zhlédnutí (CPV). Jaký je v tom rozdíl? Pojďme si to vysvětlit:

Vysvětlení:

U CPV (Cost per view) je zhlédnutí je definováno jako sledování alespoň 30 s vaší reklamy (případně celou reklamu, je-li kratší) nebo kliknutí na reklamu. Pokud se jedná např. o reklamu, kterou lze po 5 s přeskočit a divák tak učiní, nebude vám toto zobrazení reklamy účtováno.

U CPM (Cost per mille) platíte za každé zobrazení vaší reklamy bez ohledu na to, jak často na ni diváci kliknou nebo jestli ji dokoukají do konce. Např. u nepřeskočitelné reklamy je jasné, že ji divák vidí až do konce a tak se pracuje s cenou za zobrazení reklamy. Cena se udává v Kč za tisíc zobrazení.


Mohu posoudit jak efektivní má reklama je?

Ano. Youtube sbírá spoustu dat o přehrávání Vaší reklamy. Jeden z parametrů hodnotících úspěšnost Vašeho videa je pak poměr zobrazení a zhlédnutí.

Příklad:

Pokud je výsledek 0,5% znamená to že 1 000 lidí Vaši reklamu vidělo, ale pouze 5 na reklamu kliklo nebo ji dokoukalo do konce. Je třeba tedy vzít v potaz kvalitu samotného reklamního videa. Čím je samotné video lepší, tím vyšší je poměr prokliků. V česku dlouho převládal pocit, že jako reklama stačí jen statické logo firmy a nějaká znělka. Hlavně ať to vidí milion lidí. Taková reklama však sama o sobě nepřinese výsledky, pokud již diváci neznají váš produkt nebo firmu. Mikrospoty a masthead kampaně mají smysl jako doplněk rozšiřující povědomí o vaší značce. Např. Coca-Cola nemusí mít minutu dlouhou reklamu vysvětlující, že vyrábí sladké nápoje. Jde jim hlavně o to, abyste na ně nezapomněli a tak je pro ně přínosné se udržovat v povědomí.


Další způsoby plateb za reklamu na YouTube

Různé druhy kampaní využívají různé aukční strategie. Jsou to CPV, CPM, CPA, CPD a strategie pro maximální počet konverzí. Pojďme si je lehce přiblížit.

 • CPV (Cost per view) - u této strategie platíte za počet zhlédnutí viz. definice výše.

 • CPM (Cost per mille) - tato strategie počítá cenu reklamy podle množství zhlédnutí. Určující jednotkou je finanční částka za tisíc zhlédnutí.

 • CPA (Cost per action) - tzv. cena za akci někdy volně překládáno jako cena za akvizici. U této strategie platíte podle toho jestli divák nejen klikl na vaši reklamu, ale jestli také udělal nějakou akci na vašem webu např. vyplnil kontaktní formulář, odeslal objednávku atp. akci si definujete sami. Není-li však vše správně nastaveno, kampaň bude nefunkční.

 • CPD (Cost per day) - aukční strategie opírající se o cenu na den je na YouTube využívaná pouze u reklam na hlavní stránce tedy u typu masthead.

 • Maximum konverzí - u některých typů reklamy (obvykle tam kde je možnost CPA) můžete místo CPA nastavit „maximum konverzí“. To způsobí, že bude Google sledovat jací uživatelé vaši reklamu zobrazují, ale hlavně jací proklikávají a případně vykonají nějakou akci. Podle toho někomu reklamu ukáže a někomu zase ne. Není to ale 100% a tak se tato strategie doporučuje spíše jako doplněk nebo experiment.

Kolik tedy přesně reklama na YouTube stojí?

Reklama na YouTube nemá jednu určenou cenu. Cena je určena řadou různých faktorů, jako velikost konkurence ve vašem odvětví, lokalita na kterou cílíte atd. Pokud bychom pátrali po průměrných nákladech na reklamu na YouTube např. v ČR, získáme dosti různorodé informace. YouTube tyto statistiky nezveřejňuje a weby třetích stran uvádějí částky mezi 50 - 250 Kč za 1 000 zhlédnutí.


Výhody YouTube

Použití platformy YouTube s sebou v marketingu přináší i další výhody. Jednou z výhod je přesně definovatelná cílová skupina. U nastavení kampaně můžete svou cílovou skupinu doce podrobně definovat. Zároveň si můžete nastavit u jakého druhu videí se vaše reklamy mohou zobrazovat a kde si to nepřejete. Je dost možné, že nebudete chtít aby se vaše reklama zobrazovala u videí s provokativní tématikou atp. K přesnému zacílení využívá YouTube data, která o uživatelích sbírá Google. Také analýzy úspěšnosti reklamy zpracovává Google. Vaše marketingová strategie se tak bude opírat o opravdu velké množství nasbíraných dat o chování Vašich potenciálních zákazníků a bude se tak zaměřena přímo na Vaší cílovou skupinu. Také formát videa je příjemný jak pro tvůrce tak pro diváka. Videa na YouTube jsou obvykle ve formátu 16:9 (na šířku) což je pro lidské vnímání obrazu přirozenější a obvykle esteticky líbivější.


Facebook a Instagram

Na Facebooku a Instagramu se zaměříme na 4 formáty, se kterými se setkáte nejčastěji:


Instream

Instreamová reklama je podobná formátu jaký znáte z televize či YouTube. Během sledování videa se divákovi přehraje (přes celý přehrávat) reklama na Váš produkt. Podobně jako je tomu např. u televizního vysílání.

 • délka reklamy: max. 15s

 • formát: 16:9 nebo 1:1


Reels

Reels jsou krátká videa ve formátu na výšku (přes celou obrazovku) vhodná pro mobily. Reklamní video tak můžete natočit také právě v tomto formátu a umístit jako reklamu na Reels. Samotné video se tak bude publiku zobrazovat mezi ostatním organickým obsahem na Reels. Maximální délka Reel příspěvku je 90 s.

 • délka reklamy: neomezená

 • formát: 9:16


Stories

Stories neboli příběhy jsou jedním z nejpoužívanějších formátu reklam na Facebooku a Instagramu. Je velmi podobný na reels. Rozdíl je však v zobrazení (mezi Stories příspěvky ostatních uživatelů) a v maximální délce, která je pro stories 15 s. Do příběhu můžete nahrát video o max. délce 60 s, bude však rozděleno na 4 segmenty po 15 s.

 • délka reklamy: max. 2 min

 • formát: 9:16

Reklama v kanálu příspěvků

Možná si říkáte. No jo, ale mí potenciální zákazníci se určitě nekoukají na Reels, Stories ani nesledují žádná jiná videa na Facebooku či Instagramu. Nevěšte hlavu. Reklamní spot se dá umístit také do tzv. kanálu. Když bude uživatel listovat mezi příspěvky ostatních profilů, zařadí se vaše reklama mezi ně.

 • délka reklamy: neomezená

 • formát: 1:1 pro PC a mobil, 4:5 pouze pro mobil

Za co platím u Facebooku?

Facebook a Instagram využívají aukční strategii CPC a CPM. U CPC platíte za kliknutí na vaší reklamu. CPC je tedy vhodnou volbou, pokud s reklamou začínáte a nejste si jistí její budoucí úspěšností. Provozujete-li svou reklamu již nějakou dobu a vidíte, že hodně lidí proklikává, může pro vás být výhodný přechod na CPM tedy cenu za tisíc zobrazení místo platby za každý proklik.


Výhody reklamy na Facebooku

Marketing na facebooku je dnes jednou z dominantních forem reklamy, jelikož se dá snadno nastavit. Poplatky za zobrazení reklamy jsou obvykle docela nízké a spolu s YouTube je Facebook jedním z nejlevnějších reklamních prostorů pro Vaši kampaň. 50% času na facebooku a instagramu tráví lidé sledováním videa, tato statistika přímo od společnosti Meta (Facebook) by Vám mohla napovědět, že video je dnes opravdu tou správnou volbou. Videa, do kterých lze umístit tzv. instreamovou reklamu shlédnou měsíčně až 2 miliardy lidí. 74% nepřeskočitelných instreamových reklam shlédnou diváci až do konce.


Slovník často užívaných pojmů:

 • CPV (Cost per view) - aukční strategie, kdy platíte určitou částku za zhlédnutí videa (definice zhlédnutí viz. výše)

 • CPM (Cost per mille) - aukční strategie, kdy platíte určitou částku za zobrazení video

 • CPD (Cost per day) - aukční strategie, kdy platíte určitou částku za každý jeden den kdy reklama běží

 • CPA (Cost per action) - aukční strategie, u které je cena odvozena od množství provedených akcí na cílovém webu

 • CPC (Cost per click) - aukční strategie, u které je cena počítána na základě množství kliknutí na reklamu

 • CTR (Clickthrough rate) - poměr prokliků k celkovému počtu zobrazení

 • ROAS (Return on ad spend) - finanční ukazatel návratnosti prostředků vynaložených na reklamu


15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page